Hořický komorní orchestr

Hořický komorní orchestr vznikl na jaře r. 1986 převážně z členů Dalibora. První koncert se uskutečnil téhož roku na podzim ve starém divadelním sále v Městském domě. Jako host vystoupil tehdy hořický rodák, vynikající houslista Jaroslav Krátký. V následujících letech se podařilo navázat spolupráci s profesorem Janem Tomešem (housle), Jiřím Hanouskem (violoncello), zpěvačkou Editou Adlerovou a dalšími. Za dirigentským pultem se postupně vystřídali Aleš Beránek, Luděk Václavů, Jan Sezima, Rostislav Tvrdík a PhDr. Vladimír Kulík, který řídí orchestr dodnes. Orchestr pravidelně vystupuje nejen v Hořicích, ale i v dalších městech v blízkém i vzdálenějším okolí. Na společných koncertech spolupracuje často s pěveckým sborem Bona Vita. Činnost Hořického komorního orchestru byla opakovaně finančně podpořena Královéhradeckým krajem.

Vedoucí - Jan Sezima, tel.: 731 115 207

 

Krásná Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby zazněla v sobotu 4.ledna 2020 v hořickém chrámu Narození Panny Marie.
Účinkovali pěvecké sbory Ratibor a Vesna, Bona Vita, novobydžovský chrámový sbor Carmina a Hořický komorní orchestr, klikni na odkaz ...

https://www.youtube.com/watch?v=Yv01k5jxm_0