Hudební spolek Dalibor

Hudební spolek, založený v roce 1881 v Hořicích v Podkrkonoší, dostal vlastenecké jméno Dalibor. Při svém vzniku čítal 31 nadšených hudebníků, odhodlaných šířit lásku k hudbě a hudební osvětu na českém venkově. Spolek uspořádal řadu koncertů, spolupracoval se zpěváckými spolky a divadelními ochotníky. V kronice Dalibora jsou zachována jména umělců, kteří přijali nabídku k hostování: Maria Srbová, Jan Malát, Karel Kovařovic, bratři Ondříčkové, Jan Kubelík, Jaroslav Malina. Nejslavnější se stal tzv. Dvořákův koncert, v roce 1892, na němž Mistr osobně účinkoval se svými kolegy z konzervatoře.

V současné době má orchestr 25 členů, s nástrojovým obsazením smyčců, dřevěných nástrojů, žesťů a bicích nástrojů. Nepostradatelnými členy spolku jsou zpěvačka a zpěvák. V repertoáru, který je s každou sezónou obnoven a doplněn, jsou uváděny většinou všeobecně známé a populární skladby klasiků, melodie z operet , filmů a muzikálů, skladby pro sólové nástroje, písničky z programů dechových hudeb, ale i oblast jazzu, svingu a soudobé populární hudby. Umělecké vedení přizpůsobuje program podle aktuální situace i podle přání pořadatele. Hudební spolek nabízí své koncertování v sálech i venku pořadatelům tradičních oslav, sjezdů rodáků, lázeňských koncertů, letních slavností.

Pro svá vystoupení požaduje přípojku elektrického síťového rozvodu, večer osvětlení, cca 20 ks židlí a přiměřený prostor a přístřešek při hraní venku.

  • Soubor používá vlastní ozvučení.
  • Hudební soubor vystupuje v období : září až prosinec / duben až červen.
  • Cena za jedno vystoupení v trvání 2 hodiny s přestávkou 15 minut (případně 1 hodina 45 minut bez přestávky) se pohybuje v rozmezí 2000,-  -  4000,- Kč bez dopravy.
  • Doprava souboru je účtována na základě dohody s pořadatelem.
  • Kontakt: Jan Bílek, dirigent hudebního spolku Dalibor
    Tel. 722 816 086 E-mail: jenabilek @ seznam.cz
    Hořice 508 01, Jiráskova 1418

 

 

V polovině měsíce října se vrátili členové Hudebního spolku Dalibor ze studijního víkendového pobytu ve Smržovce, kde nacvičovali program pro sezónu 2016. Soustředění ze zúčastnilo 20 muzikantů, z toho 2 zpěvačky a zpěvák. Několik nových aranží nastudovali ve 12 hodinách pilného nácviku, přitom stačili protáhnout ztuhlé klouby při túře na Černou studnici a k pramenům Nisy. Závěr roku věnují k další obnově repertoáru.