Hudba

Hudba je organizovaný systém zvuků. Výběr zvuků, jejich rytmické členění a jejich uspořádání určují kvalitu, funkci a estetické působení hudby. Toto estetické působení hudby se může uplatnit pouze v rámci historicky proměnných pravidel a dobového vkusu. Původně tak termín hudba (od slova housti, hráti) označoval hru na strunný nástroj (odtud hudebník), později se začal používat ve stejném kontextu jako muzika (odtud muzikant). Odborná disciplína, která zkoumá hudbu a vše, co je s ní spojené, se nazývá muzikologie nebo též hudební věda. Wikipedie 

"Hudba je lékem na trápení duše." - Quintus Horatius Flaccus

„Hudba je lékem na trápení duše.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-hudbe/
„Hudba je lékem na trápení duše.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-hudbe/
„Hudba je lékem na trápení duše.“

Zdroj: https://citaty.net/citaty-o-hudbe/