Pěvecký sbor RATIBOR A VESNA

Pěvecké spolky Ratibor a Vesna mají již více než stoletou tradici. Mužský spolek Ratibor vznikl v r. 1862 a náleží mezi nejstarší u nás. O osm let později v r. 1870, vznikl ženský spolek Vesna, jenž si již od svého vzniku kladl dvojí cíl - pěstovat společný zpěv a pečovat o vzdělání hořických žen. Tyto snahy vyvrcholily založením dívčí průmyslové školy Vesny v r. 1908, první na českém venkově. Oba spolky spolu již od svého vzniku úzce spolupracovaly a v Hořicích i v širokém okolí neproběhla snad jediná významnější kulturní akce bez jejich účasti. Za více než 130 let odvedly oba spolky obrovský kus práce a spolu s hudbou šířily i myšlenky vlastenectví. Jejich činnost nebyla přerušena ani v době obou světových válek, kdy jejich zpěv znamenal velké povzbuzení pro zkrušený národ. Po únoru 1948 zanikla právní samostatnost obou spolků, jež byly přičleněny jako zájmová sdružení k Domu osvěty, později JKP a SKP ROH. Povzbuzením pro posluchače v době totality byly velmi oblíbené vánoční koncerty, jejichž tradice vznikla v Hořicích již počátkem 80. let. V současné době působí Ratibor a Vesna jako smíšený sbor pod uměleckým vedením Olhy Kolodyi. Zřizovatelem Ratibora je DK KORUNA. Vesna získala v r. 1991 znovu právní samostatnost. Sbory pořádají každoročně řadu vystoupení v Hořicích i v okolních městech a obcích a udržují přátelské vztahy se Smíšeným sborem z Frohburgu v SRN.

Sbormistr: Olha Kolodyi, kontakt : PHDr. Oldřiška Tomíčková, tel.:732 616 716