poster

Maturitní ples - Hořické gymnázium 2024

Hořické gymnázium pořádá

MATURITNÍ PLES

Slavnostní večer za doprovodu kapely Electrophonix

DK Koruna 16.20.2024 v 19.00 h.

Předprodej vstupenek : berounskan@gymhorice.cz